Poster met groepsafspraken

poster_afsprakenAan het begin van het schooljaar worden de klassenregels (groepsafspraken vind ik een positievere benaming) in bijna elke klas besproken. Soms worden ze samen met de kinderen opgesteld. Bij ons in de groep gebruiken we drie van de rijmpjes van kleutergroep.nl:

– Heeft een vriendje soms verdriet, help hem dan als je het ziet!
– Ruzie maken is niet fijn, we willen allemaal vriendjes zijn!
– We zullen goed voor onze spullen zorgen, dan kunnen we ze weer gebruiken morgen!

Deze afspraken worden eerst met de groep besproken, samen praten over het belang van groepsafspraken is erg belangrijk. Waarom maken we deze afspraken eigenlijk?
Door met de kinderen de situaties na te spelen en hier foto’s van te maken maak je de afspraken visueel voor de groep. De kinderen kunnen gemakkelijk worden herinnerd aan de afspraken door even over de poster te praten. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen een foto te maken van de positieve situatie. Ik vind het een fijne manier om met de groepsvorming bezig te zijn, zo¬†aan het begin van het schooljaar.

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook